Kontakt

Karin Opperdoes ORDförande

karin.opperdoes@gmail.com

Christin Ryden sekreterare

christin.ry@hotmail.com

Lisbeth Karlsson LEDAMOT

lisbeth@popkom.se

Karin Sandgren SUPPLEANT

karin.sandgren@spray.se

Skicka gärna ett e-mail!
E-post: info@minf.se

Informationsbroschyr om MINF

Stadgar MINF

Vill du använda SWISH – här är numret – bara att använda.
123 318 26 56.   

MINFs barnfond
Pg 49 88 29-1;
Bg 126-1981

© MINF 2018