Agohelma

Abebech Gobenas hem för föräldralösa barn och skola grundades av Abebech Gobena år 1980. Hon startade med två föräldralösa barn, som hon tog med sig från Wollo-provinsen till Addis Abeba, när hungersnöden, som orsakades av torkan, var som störst. Hon fortsatte att ta hand om alltfler barn och mot slutet av år 1980 hade antalet vuxit till 21 barn.

Som en följd av det växande barnantalet ställdes Abebech inför mängder med problem och fick göra stora uppoffringar. För att barnen skulle få mat var hon tvungen att sälja sina ägodelar och sina smycken.

Hon och barnen kom över ett litet hönshus där de flyttade in. Därefter började hon att sälja  ”Tella”, ”Tej”, och ”Kollo” (traditionella drycker och snacks). I nära sex år tvingades de leva under dessa knappa omständigheter.

Idag, 38 år senare, har barnhemmet och skolan, med stöd av många hjälporganisationer och enskilda personer, genomgått en oerhörd utveckling. När det bodde som flest barn på barnhemmet var de runt 150.

AGOHELMA beräknas i dag verkställa projekt, som direkt eller indirekt ger stöd till mer än 500 000 människor i Addis Abeba och ute på landsbygden väster och norr om staden.

Familjeåterförening
Det blåser nu nya vindar över AGOHELMA. Abebech försöker hjälpa så många av barnen som möjligt ut i samhället till familjer, släktingar och fosterfamiljer. Det är inget lätt företag och ett arbete på lång sikt. Barnen handikappas av det skyddade institutionslivet. De lär sig inte att leva det verkliga livet ute i samhället. Med hjälp av MINFs familjeåterföreningsprogram har många barn kunnat lämna barnhemmet och flytta till släktingar eller fosterfamiljer. I nuläget bor det ca 40 barn på AGOHELMA.