Rapporter

Till minne – Dr Catherine Hamlin

Till minne: Dr Catherine Hamlin 1924–2020

Catherine levde ett enastående liv som gjorde en enorm skillnad när det gäller liv och hälsa för tiotusentals kvinnor i Etiopien. Hennes passionerade engagemang för kvinnors och mödrars hälsa och hennes tro på att fullgöra Guds arbete med kärlek och hängivenhet till andra är något som vi alla fylls av respekt inför.”  
Julie White, ordförande för Catherine Hamlin Fistula Foundation

Det är med stor sorg vi skriver för att informera dig om att Dr Catherine Hamlin, medgrundare av Hamlin Fistula Etiopien, dog nyligen lugnt i sitt hem i Addis Ababa Fistula Hospital i Etiopien. Hon blev 96 år gammal.

Det är en mycket sorglig tid för dem som kände Catherine – hennes familj, hennes patienter, hennes kollegor och hennes tusentals supportrar runt om i världen. I denna sorgetid reflekterar vi över hennes liv och firar det för vad det var: en gåva till några av världens mest utsatta kvinnor.

Dr Catherine Hamlin och hennes avlidne man Dr Reg Hamlin reste till Etiopien för 61 år sedan. De grundade Hamlin Fistula Etiopien, ett hälsonätverk som behandlar kvinnor som drabbats av effekterna av en obstetrisk fistel – en fruktansvärd förlossningsskada. När Catherine såg och behandlade sin första obstetriska fistelöverlevare blev hennes livsväg cementerad. ”Vi blev rörda och förskräckta av sorgsenheten hos vår första fistelpatient: en vacker ung kvinna i urinblöta trasiga kläder som satt ensam på vår öppenvårdsavdelning en bit från de andra väntande patienterna. Vi visste att hon behövde mer hjälp än någon av de andra. ”

Denna banbrytande läkare från Australien lämnade aldrig Etiopien. Istället ägnade hon tillsammans med Reg sitt liv åt etiopiska kvinnor och åt att förbättra mödrarnas hälsa i Etiopien. Sedan makarnas ankomst har mer än 60 000 kvinnor som har drabbats av en obstetrisk fistel behandlats kostnadsfritt.

Idag är Hamlin Fistula Ethiopia ett sjukvårdsnätverk med över 550 etiopiska anställda – många utbildade av Catherine – som betjänar sex sjukhus, Desta Mender rehabiliteringscenter, Hamlin College of Midwives och inte mindre än 80 Hamlin barnmorskekliniker. Hamlin är även en referensorganisation och ledare i kampen för att utrota obstetrisk fistel runt om i världen. Man utvecklar vård som ger kvinnor möjlighet att återfå sin mänsklighet, säkra sin hälsa och välbefinnande och återfå sin roll hos sina familjer och i samhället.

Fram till sin sista dag ansåg hon att alla kvinnor borde ha tillgång till mödravårdssjukvård för att föda sina barn på ett säkert sätt. Hon tillbringade över 60 år för att ”leva sin tro” i Etiopien. Hon visste att inget av detta skulle ha varit möjligt utan människor som du, hennes generösa supportrar, givare och vänner.
Catherine var alltid tacksam över dem som stödde hennes dröm om att utrota obstetrisk fistula i Etiopien. När vi skriver detta skriver vi också för att säga tack; för utan dig skulle Catherines otroliga livsförändringsarbete inte ha varit möjligt. Catherine var säker på att hennes arv skulle överleva henne. ”När jag är död kommer den här verksamheten att pågå i många, många år tills vi helt har utrotat fistlula – tills varje kvinna i Etiopien är förvissad om en säker förlossning och ett levande barn.”

Vi är alla fast beslutna att se till att Catherins dröm om att utrota obstetrisk fistula i Etiopien blir verklighet. Att säga att Catherine var en anmärkningsvärd kvinna är en underdrift. I våra ögon var hon ett helgon. Med djup tacksamhet
Catherine Hamlin Fistula Foundation

MINFs Årsmöte 30 mars 2020

MINF, Munkebäcks Internationella Förening har under de senaste åren
genomgått en hel del förändringar i samband med att Munkebäcksgymnasiet
har lagt ned och föreningens naturliga bas inte finns kvar. Vi har till exempel
därav bytt namn till Munkebäcks internationella förening och vi i styrelsen är
spridda på olika skolor eller pensionerade.

Under mötet visar vi bilder från båda projekten tagna under senaste resan hösten 2019

Men MINF finns kvar och befinner sig i ett spännande utvecklingsskede.Vi har fortfarande kontakt med våra två huvudprojekt AGOHELMA och Hamlin Fistula Ethiopia (HFE), tidigare Fistulasjukhuset.

På AGOHELMA stödjer MINF en sexårig cp-skadad pojke genom att betala lön för en specialpedagog som kommer till AGOHELMA 10 gånger i månaden för att undervisa och träna honom. MINF betalar också lön för en barnskötare som särskilt tar hand om och tränar honom.
MINF stödjer som tidigare Hamlin Fistula Ethiopia(HFE) och Hamlin College of
Midwives och nu är färdigutbildade barnmorskor spridda till hälsocenter ut över landet. Barnmorskorna jobbar bland annat med mödravård, förlossningsvård och barnavård i sina regioner där avstånden är långa och vägarna dåliga. De förflyttar sig till fots.
MINF hade ett pilotprojekt under 2018 då en motorcykel köptes in till ett hälsocenter i Tetecha. Barnmorskorna kunde då snabbt ta sig fram i svårframkomlig terräng och hade möjlighet att transportera mediciner samt utrustning för ultraljudsundersökningar.
Projektet föll väldigt väl ut och under 2019 prioriterades arbetet med att få in pengar till fler motorcyklar vilket resulterade att ytterligare fyra hälsocenter kunnat förses med motorcyklar som bekostats av MINF. I nuläget finns barnmorskor utbildade vid Hamlin College of Midwives vid 86 hälsocenter, så det behövs ännu fler motorcyklar och fler sponsorer!

Välkommen på årsmöte måndagen den 30 mars kl 16.00
Bernadottegymnasiet, Skånegatan18, Konferensrummet

Anmälan senast 26/3 (så att vi kan beräkna åtgång av fika):
Karin Opperdoes Tel: 0735062240, mail: karin.opperdoes@gmail.com
Christine Rydén Tel: 0702127574, mail: christine.ry@hotmail.com

Fyra nya motorcyklar

Stort Tack till alla som donerat pengar till MINFs motorcykelprojekt!
Direkt från Fistulasjukhuset har vi nu fått denna bild. Fyra nya motorcyklar är inköpta och skall distribueras till fyra hälsocenter långt ute på den Etiopiska landsbygden. Motorcyklarna kommer att effektivisera barnmorskornas arbete och fler blivande mödrar får tillgång till mödravård.

Nu skall det inköpas hjälmar för en säker körning.
Barnmorskorna skall ta körkort.

Vill du hjälpa oss i MINF att bidra till att fler mödrar får en säker förlossning?
SWISH 123 318 26 56 …Visa mer

Allemayouh

Alemayehu är nu 6 år gammal och får genom MINF stöd till rehabiliteringsinsatser och omvårdnad.

Tack vare det har Alemayehu gjort stora framsteg i sin utveckling. Han tränar både hemma på AGOHELMA och vid Cheshire Services Ethiopias rehabiliterings center.

Två gånger i veckan kommer en specialutbildad lärare/terapeut till AGOHELMA och jobbar tillsammans med Alemayehu. De övar bland annat grov- och finmotorik och han får också språkterapi.

Till Cheshire åker han en gång i månaden för fortsatt träning under ledning av fysioterapeut.  För att vi skall kunna fortsätta ge Alemayehu stöd krävs det sponsorer. 


Vill du sponsra? 
SWISH 123 318 26 56
Bankgirokonto 126 – 1981
Du kan läsa mer om projektet på Minf facebook.com

Motorcykeln är i bruk

Blayne testar motorcykel. Hon är mycket glad.

Följande rapport har kommit från Hamlin College of Midwives

 

Motorcykeln:
utvärdering av användandet
vid Teticha hälsocenter

Transport och transportmedel är en av de största utmaningarna inom hälsovårdsleveranssystemet i Etiopien. Även om fordonen är tillgängliga, hindrar vägtypen och topografin på landsbygden framkomligheten och fördröjer patientens kontakt med sjukvården. Motorcyklar och andra lätta fordon är av avgörande betydelse. Transport av vacciner och medicin för att nå ut till patienterna mm.


Här går Emabet till fots för att kunna utföra sitt arbete.Detta var innan motorcykelns tid.
Den nya motorcykel som MINF har beviljat tjänar sitt syfte. Motorcykeln är till mycket hjälp i barnmorskornas arbete.

  

Bilden visar kvinnor som kommit för att få mödravård med efterföljande besök beroende på hur långt graviditeten har framskridit.

En av fördelarna med att ha motorcykel är att barnmorskorna kan nå gravida kvinnor på plats och undvika att de går barfota, kanske så långt som 15 km en väg, till hälsocentret för kontroll.

Under de senaste 4 månaderna har sjukvårdspersonalen rest mer än 700 km och utfört olika aktiviteter. 52 ”outreach-aktiviteter” som innefattar hälsopostbesök, hembesök och hälsoutbildning.

Dessutom har mentorn tillhandahållit ultraljudsundersökning för gravida kvinnor som är berättigade. 487 gravida kvinnor har deltagit i hälsoundervisning inom olika områden.

Mentorn gjorde också mentorskap till två Hamlin partnerhälsocenter (Bursa och Olonso) som ligger nära Teticha hälsocenter.

Väskan som ligger på marken innehåller en bärbar ultraljudsapparat, som hjälper barnmorskorna att upptäcka avvikelser så tidigt som möjligt, och planera och ingripa i enlighet därmed.

Detta första motorcykeltest har varit ett pilotprojekt som genomförts av Hamlin Fistula Etiopien och anses av regeringen som god praxis och sprids till andra regioner och även i regeringens hälsocenter.

Resa till Etiopien nov 2017

I november 2017 var vi fyra MINF-medlemmar som reste till Etiopien för att besöka de projekt föreningen sedan länge ger support. Två huvudmål stod i centrum för vår resa nämnligen barnmorske-verksamheten vid HFE (Hamlin Fistulasjukhuset) och avslutning av våra projekt vid AGOHELMA.

Under 2017 hade vi i MINFs styrelse fattat beslut om att fortsatt stödja och samla in medel till HFE och deras barnmorskeverksamhet ute på etiopiska landsbygden.
Resans huvudsyfte var att besöka och samla in information kring verksamheten vid något av de Health Center (HC), där barnmorskor, utbildade vid Hamlin Fistula College är verksamma. Vi besökte under vår resa Hamlin Fistula Hospital i Yirgalem i södra Etiopien. Det är ett regionalt sjukhus som drivs av HFE. Vi besökte också HC i Tetecha, ett av de sju HC, som är knutna till sjukhuset i Yirgalem. Där träffade vi barnmorskorna Blaine, Lillit och deras mentor Emebet, som tog oss med i  sitt arbete.

Blaine, Lillit o Emebet

Arbetet vid Tetecha HC är banbrytande. Det är ett slående exempel på hur verksamheten inom Hamlin Fistula Ethiopia övergått från att arbeta med att behandla förlossningsskadade kvinnor, till att idag i allt högre utsträckning arbeta förebyggande med familjeplanering, undervisning och förlossningsvård. Tetecha är ett av de 48 hälsocenter som drivs av HFE.

Första motorcykeln inköpt av MINF till Hamlin Fistulas barnmorskor vid Health Center (HC) i Tetecha. Den skall användas av barnmorskorna Blaine, Lulit och Emebet som är deras mentor. Återstår att registrera motorcykeln och att barnmorskorna skall ta sina körkort. Upp till dags data har flickorna klarat teoriprovet. Nu är det snart dags för det praktiska provet.

Sedan kan de köra ut till sina patienter på landsbygden. I nuläget får de gå ut till de Health Posts som är knutna till HC i Tetecha. Det handlar om att gå så långt som 15 km en väg. Motorcykeln kommer att ge dem möjlighet att använda sin tid på ett betydligt mer effektivt sätt.

Den nya fina motorcykeln, fortfarande inte helt uppackad.

 

Vi bodde under vår vistelse på AGOHELMA och träffade våra mångåriga vänner inom organisationen.  Under vistelsen växte ett beslut fram att fortsatt stödja ett av barnen på barnhemmet. Det är en liten pojke på fem år som heter Alemayehu.

 Alemayehu med Mestawot med sin älskade ryggsäck
Alemayehu tränar sin motorrik

Han kom till barnhemmet 19 dagar gammal. Han har en grav CP-skada och behöver särskild träning och rehabilitering. Vi kunde under vår vistelse skapa förutsättningar för att en av barnskötarna vid AGOHELMA blir anställd särskilt för att ta hand om Alemayehu. Hon heter Mestawot och har redan tidigare arbetat på barnhemmet och känner honom väl. Nu har hon övergått till att arbeta dagtid och ansvara för daglig träning och omsorg om honom. Hon följer varje vecka med honom till Cheshire Services Ethiopia, där han får träning. Hon är också med honom då han får talträning. Hon får fortbildning av fysioterapeut och logoped angående träningen. MINF kommer att betala Mestawots lön. Vi kommer också att fortsatt utvärdera och följa Alemayehus utveckling.

Fortfarande har vi dock en hel del sponsorer som anser att det vi gjort och gör är viktigt. Vi kommer därför att fortsätta som förening med vårt sedan 30 år inarbetade namn. Vi har avgränsat våra åtaganden och sammanfattningsvis kan man säga att det är följande två projekt vi i fortsättningen kommer att driva:

Vi kommer fortsatt att samla medel, informera kring och ge stöd till Hamlin Fistula Ethiopias barnmorskeverksamhet ute på landsbygden.

Vi kommer fortsatt att ge stöd till AGOHELMA för att ge Alemayehu ett värdigt liv, där han får utvecklas utifrån sina förmågor.