Munkebäcks Internationella Förening
MINF

Munkebäcksgymnasiets Internationella Förening bildades 1985 av elever och personal på skolan för att ”visa internationell solidaritet i praktisk handling”. Initiativtagare var Karin Sandgren, en lärare som varje år gör en längre resa till  Etiopien.

Det första projektet
Föreningens första projekt var att hjälpa ett huskooperativ med 21 handikappade familjeförsörjare att bygga färdigt deras hem i Addis Abeba. Genom ett personligt ingripande av Olof Palme strax före hans död 1986, vårt samarbete med Volvoanställdas u-hjäpsförening, SIDA och olika handikapporganisationer fick vi till slut se de 21 trerumshusen färdiga.

 Karin Sandgren och Mestawot socialarbetare

Ytterligare projekt Sedan dess har MINF engagerat sig i ytterligare tre projekt i Etiopien – AGOHELMA –  barnhem och skola, Fiche – fadderbarnsprojekt för HIV/AIDS-drabbade familjer och Fistulasjukhuset – ett sjukhus för förlossningsskadade kvinnor.

Alemiti sitter och skriver ett brev till sin fadder i Sverige

På barnhemmet har vi administrerat ett fadderbarnsprogram och ett familjeåterföreningsprogram. Vi har med stöd från SIDA byggt en skola i Burayo, en stad utanför Addis Abebas stadsgräns. Vi har också bidragit med materiel till skol- och yrkesutbildningsverksamhet . Under 2017 avslutade vi fadderbarnsprojektet. Vi ger fortsatt stöd till ett av barnen som bor på AGOHELMA. Det är en pojke, han heter Alemayehu, han har en grav CP-skada.

I staden Fiche, 12 mil norr om Addis Abeba, har MINF haft ytterligare ett
fadderbarnsprogram, här för HIV/Aids-drabbade familjer. Föräldrarna i dessa familjer blev i början allt svagare på grund av sjukdomen och många dog. Våra insatser var då inriktade på att hjälpa barnen till ett värdigt liv, även efter föräldrarnas död. Sedan bromsmediciner blev tillgängliga för HIV-drabbade i Etiopien ändrade vi inriktning på projektet. Stödet inriktades på att hjälpa familjerna till möjlighet att försörja sig på lång sikt. År 2017 avslutade vi vårt fadderbarnsprogram i Fiche.

På Fistulasjukhuset bidrog vi under många år med lönepåslag till de inhemska läkarnas löner och hjälpte dessutom till med olika förnödenheter. 2017 fattade vi beslut om att inrikta vårt stöd till Hamlin Fistula Ethiopias preventiva arbete, genom att ge stöd till barnmorskornas arbete ute på etiopiska landsbygden.

Studieresor
Under årens lopp har många studieresor genomförts. Elever och lärare från Munkebäcksgymnasiet har besökt  projekten och överlämnat insamlade medel och materiel. Våra kontakter efter mer än 30 års verksamhet i Addis Abeba har gett oss gott om tillfällen till spännande utbyte med etiopiskt kultur- och samhällsliv.

I november 2017 gjorde vi en resa till Etiopien. Då besökte vi ett Health Center i södra Etiopien. År 2019 åkte vi igen till Etiopien då till norra Etiopien, Bahir Dar. Där fick vi bland annat följa barnmorskornas fina arbete.